תעשייה כימית

★ כיסוי חנקן, טיהור, החלפה, ניקוי והעברת לחץ
★ תסיסה של תגובה כימית
★ הגנת ייצור סיבים כימיים
★ חומר לחץ מלא בחנקן
★ אנטי חמצון ציור תיל


זמן פרסום: 30 באוגוסט 2021